martes, 28 de octubre de 2014

Cretinismo― Estoy pensando en dejarla.
― ¿Y eso?
― No sé... cada vez que creo que me va a echar la bronca o se va a mosquear o a montar el numerito, lo que hace es echarme un polvo de campeonato.

Uol

cretinismo. (De cretino).
1. m. Enfermedad caracterizada por un peculiar retraso de la inteligencia, acompañado, por lo común, de defectos del desarrollo orgánico.

2. m. Estupidez, idiotez, falta de talento.

lunes, 20 de octubre de 2014

Sés

Sés

Sés.

 CO XENIO DESTROZADO

Parece que isto está moi morto,
que non habita en min ninguén,
que me mirou de lado un torto,
que superei os límites,
que mañá non o hei ver distinto,
nin direi outra vez será;
que nin che importa nin che minto
e, se me mintes, éme igual.

Unha vez quixen sen motivos,
sen a menor das condicións,
coa independencia dos esquivos
e a lealdade das lexións.
Supediteime e soltei lastre
e vinme a cen metros de min,
e superei aquel desastre
pero ante todo comprendín.

Que eu nin podo nin quero nin debo
volverme fiar
da cultura da media verdade,
da estafa legal.
Que eu xa corto e deserto e me aparto
de toda moral,
que aprendín moito máis cuestionando
o saber popular.

E xa virán tempos mellores,
que non choveu sen escampar
e só tes risas se tes dores
e non hai loita que librar.
Que sempre houbo ricos e pobres
e as pulgas a can fraco van,
que a moito ruído, poucas noces
e onde hai fume o lume está.

E hai que gardar sempre das risas,
que non se mama sen chorar,
e non se pode estar na misa
e ir para fóra repicar.
Que o tolo vai onde van todos,
Vicente vai no pack tamén
e sempre andamos un por outro
e a puta casa sen varrer.

Que eu nin podo nin quero nin debo
volverme fiar
da cultura da media verdade,
da estafa legal.
Que eu xa corto e deserto e me aparto
de toda moral,
que aprendín moito máis cuestionando
o saber popular.

Que as nenas xogan con bonecas
e os rapaciños con balón,
e a min sacábamas da caixa
o meu veciño Juan Ramón.
Que o ateísmo é satanismo
porque algo máis terá que haber,
e viva o individualismo
e o santo cu de cadaquén.

Que os homes son coma o bo viño,
que sempre tende a ir a mellor
e eu coñezo algún pobriño
que xa onde vai que se picou.
E que se os extremos son malos
e as medias tintas son xeniais,
e eu co xenio destrozado
e eles a destrozarmo máis.

Que eu nin podo nin quero nin debo
volverme fiar
da cultura da media verdade,
da estafa legal.
Que eu xa corto e deserto e me aparto
de toda moral,
que aprendín moito máis cuestionando
o saber popular.

Música: Co xenio destrozado by Sés 

Traducido al castellano:

CON EL GENIO DESTROZADO
Parece que esto está muy muerto,
que no habita en mí nadie,
que me miró de lado un tuerto,
que superé los límites,
que mañana no lo he de ver distinto,
ni diré otra vez será;
que ni te importa ni te miento
y, si me mientes, me da igual.

Una vez quise sin motivos,
sin la menor de las condiciones,
con la independencia de los esquivos
y la lealtad de las legiones.
Me supedité y solté lastre
y me vi a cien metros de mí,
y superé aquel desastre
pero ante todo comprendí.
 

Que yo ni puedo ni quiero ni debo
volver a fiarme
de la cultura de la media verdad,
de la estafa legal.
Que yo ya corto y deserto y me aparto
de toda moral,
que aprendí mucho más cuestionando
el saber popular.


Y ya vendrán tiempos mejores,
que no llovió sin escampar
y sólo tienes risas si tienes dolores
y no hay lucha que librar.
Que siempre hubo ricos y pobres
y las pulgas a perro flaco van,
que a mucho ruido, pocas nueces
y donde hay humo el fuego está.
Y hay que guardar siempre las risas,
que no se mama sin llorar,
y no se puede estar en la misa
e ir a repiquetear fuera.
Que el loco va donde van todos,
Vicente va en el pack también
y siempre andamos uno por otro
y la puta casa sin barrer.


Que yo ni puedo ni quiero ni debo
volver a fiarme
de la cultura de la media verdad,
de la estafa legal.
Que yo ya corto y deserto y me aparto
de toda moral,
que aprendí mucho más cuestionando
el saber popular.


Que las niñas juegan con muñecas
y los chavalines con balón,
y a mí me las sacaba de la caja
mi vecino Juan Ramón.
Que el ateísmo es satanismo
porque algo más tendrá que haber,
y viva el individualismo
y el santo culo de cada cual.
Que los hombres son como el buen vino,
que siempre tiende a mejorar
y yo conozco a algún pobrecito
que ya hace tiempo que se picó.
Y que si los extremos son malos
y las medias tintas son geniales,
y yo con el genio destrozado
y ellos a destrozármelo más.


Que yo ni puedo ni quiero ni debo
volver a fiarme
de la cultura de la media verdad,
de la estafa legal.
Que yo ya corto y deserto y me aparto
de toda moral,
que aprendí mucho más cuestionando
el saber popular.